menu

Team Inspectie in verbinding binnen en buiten de organisatie

04 april 2018, Deel bericht op:

Hank profielfoto 2017

Namens de Stout Groep is Hank Velthuis aan de slag als manager bij de gemeente Groningen. Hank is verantwoordelijk voor het team Inspectie waaronder de bouwinspecteurs en de inspecteurs kamerverhuur vallen. Doordat er taken zijn verschoven van de gemeente naar de veiligheidsregio heeft Hank de inspecteurs die in dienst bleven bij de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor specifieke onderwerpen als reclame, kapvergunningen en bouwactiviteiten. De medewerkers verdelen zelf de taken en zijn verantwoordelijk voor het halen van afgesproken resultaten en doelstellingen.

Er ligt een behoorlijke werkdruk bij het team waardoor de nadruk in de praktijk vooral bij de inhoudelijke werkzaamheden ligt. Het digitaal werken staat nog echt in de kinderschoenen. Hank steekt er op in dat 2018 het jaar wordt voor digitalisering van het team. Hierbij is het ook van belang dat er aandacht blijft voor de buitenwereld en externe ontwikkelingen zoals de omgevingswet. Hank zorgt hierbij voor verbinding met organisatievraagstukken en bestuurlijke prioriteiten.

Naast de opgaven rond de medewerkers zelf is van belang dat het werkproces van vergunningverlening tot handhaving verspreid is over drie teams. Dit vraagt verbinding tussen de teamleiders en de medewerkers. Ook de afdeling ICT, de mensen die zich met werkprocessen bezighouden, de medewerkers die in het project ‘Zaakgericht werken’ een rol hebben zijn spelers in dit proces. Hank werkt aan het verbeteren van deze processen en het verbinden van de betrokken collega’s.