menu

Strategische agenda duurzaamheid

01 maart 2016, Deel bericht op:

Noelle Neerijnen

Samen voor duurzaam!

De gemeente Zaltbommel heeft de ambitie om in 2020 16% van haar energie duurzaam en lokaal op te wekken. Tijdens een tussenevaluatie in 2015 bleek de teller te staan op 2,7%. Werk aan de winkel dus!

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de doelstelling en de wil van bewoners en bedrijven om daaraan bij te dragen en om het bewustzijn over duurzaamheid bij haar bewoners en bedrijven te vergroten, heeft de gemeente Zaltbommel eind 2015 een brede maatschappelijke discussie over duurzaamheid georganiseerd. Tijdens deze discussie moest ook duidelijk worden welke rol de gemeente in dit proces kan spelen; waar zitten burgers en bedrijven eigenlijk op te wachten?

Maatwerk
De Stout Groep heeft de procesbegeleiding van de discussie uitgevoerd. Belangrijkste vraag was hoe de discussie ‘breed’ kon worden gevoerd en welke rol de gemeente in dit proces moet spelen. Uitkomst bleek vooral te zitten in een aanpak die nauw aansloot bij de verschillende doelgroepen, maatwerk dus!

Zo zijn er een tweetal D.E. cafe’s (Duurzame Energie cafe’s) georganiseerd, waarvoor iedereen uit Zaltbommel werd uitgenodigd. Aan de hand van een aantal thema’s werd in kleine groepen gediscussieerd over duurzaamheid. De uitkomsten waren hoopgevend; bewoners en bedrijven zijn ambitieus en willen zelf veel doen. Ook tijdens een aantal keukentafelgesprekken met bewoners, die inmiddels al veel hadden ondernomen op het gebied van duurzaamheid, bleek die ambitie en de eigen inzet. Door juist die bewoners in contact te brengen met andere bewoners en bedrijven in Zaltbommel, is hun kennis en ervaring breed gedeeld en zijn er weer nieuwe ideeën en initiatieven tot stand gekomen. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol als het gaat om het aanjagen, faciliteren, verbinden, informeren en communiceren.

Faciliterende gemeente
Bij het verder verduurzamen van de bedrijventerreinen in Zaltbommel is een aanzienlijke bijdrage te verwachten in het halen van de duurzaamheidsdoelstelling. In gesprekken met het parkmanagement van één van de bedrijventerreinen in Zaltbommel, ‘de Wildeman’, bleek ook hier de wil wel degelijk aanwezig (ambities en ideeën waren er in overvloed) alleen de tijd ontbreekt om er concreet mee aan de slag te gaan. Ook hier zit de meerwaarde van de gemeente in het leveren van capaciteit. De gemeente zorgt voor het organiseren van een aantal werksessies om ideeën, aanpak, planning en middelen op een rijtje te zetten en werkt dit verder uit in een plan van aanpak. Ze bewaakt in het proces de voortgang en de continuïteit en verbindt de ideeën van het parkmanagement met andere partijen, zoals de provincie en andere bedrijventerreinen.

De gemeente Zaltbommel heeft er dus nadrukkelijk voor gekozen energie te steken in het faciliteren en informeren van haar bewoners en bedrijven en het hen bieden van een platform om ambities en ideeën met elkaar te delen. Hierdoor ontstaat een breed bewustzijn rondom duurzaamheid en bereidheid om er concreet mee aan de slag te gaan. Bewoners, bedrijven en organisaties vinden elkaar en stimuleren, helpen en ontzorgen elkaar. Onderaan de streep levert het in 2020 wellicht 16% lokaal opgewekte energie op, of 14% of misschien wel 18%. Belangrijker is dat het bewustzijn is toegenomen en er op dit moment een positieve beweging is om concreet aan de slag te gaan met duurzaamheid. 

Profielfoto NK Noƫlle Kolkman

nkolkman@stoutgroep.nl