menu

Strategische agenda duurzaamheid

05 augustus 2015, Deel bericht op:

Noelle Neerijnen

Samen voor duurzaam!

De gemeente Zaltbommel kiest er nadrukkelijk voor om actief met burgers en bedrijven in gesprek te gaan over het begrip duurzaamheid en de betekenis ervan voor Zaltbommel. Het doel is om samen tot creatieve en inspirerende ideeën te komen om concreet invulling te geven aan het begrip duurzaamheid. Uiteindelijk moet de discussie leiden tot concrete afspraken over de inzet van alle betrokkenen om een bijdrage te leveren aan de afgesproken doelstelling voor 2020; minimaal 16% van de energie wordt duurzaam en lokaal opgewekt.

Noëlle Kolkman begeleidt het proces om te komen tot de brede maatschappelijke discussie met bewoners, bedrijven en organisaties. Uiteindelijk vertaalt zij de resultaten van de discussie in een advies voor de Raad. Eind 2015 moet dit advies gereed zijn.

Profielfoto NK Noƫlle Kolkman

nkolkman@stoutgroep.nl