menu

Stout Groep aan de slag bij Fontys Hogeschool

05 april 2018, Deel bericht op:

Daan en Renske

Begin dit jaar zijn Renske Meijers en Daan van der Kolk namens de Stout Groep hun opdracht gestart voor de opleiding Werktuigbouwkunde, onderdeel van de Fontys Hogeschool Engineering.

Een aantal werkprocessen wordt jaarlijks uitgevoerd om het onderwijs aan toekomstig werktuigbouwkundigen zo optimaal mogelijk te faciliteren. De organisatie ervan en informatievoorziening eromheen moet efficiënter. En dat in het spanningsveld van een zich sterk ontwikkelend instituut en hogeschool, waar Werktuigbouwkunde maar een onderdeel van is.

Renske Meijers is gevraagd deze onderwijsondersteunende werkprocessen te beschrijven, van een verbetervoorstel te voorzien en om de verbeteringen in deelprojecten door te voeren. Daan van der Kolk ondersteunt het project door een aantal operationele taken uit te voeren en aan de veranderopgave mee te werken. Het werkt versterkend en inspirerend om samen het werk te doen.

De opgave vraagt om analytisch denkvermogen, verbinding en samenwerking op alle niveaus en zorgvuldigheid. Het vraagt om de balans tussen soms geduldig zijn en niet opgeven, en soms om daadkracht en doorzettingskracht.

Sharda Kawarmala, teamleider Werktuigbouwkunde en opdrachtgever:
“Renske en Daan zijn betrouwbaar, toegewijd en daadkrachtige partners. Hun bijdrage kan het verschil maken en helpen om rust te creëren in innovatie! Een enorm mooie, maar ingewikkelde uitdaging!”

Fontys hogeschool Engineering en dus ook de opleiding Wertuigbouwkunde wil een leeromgeving bieden waarin creativiteit, innovatie en techniek verbonden worden. Daan kan genieten van de diverse gesprekken die met de verschillende betrokkenen worden gevoerd. Het is leuk om de mensen van een organisatie goed te leren kennen en te ervaren hoe ergens gewerkt wordt. Iedereen vormt als het ware een puzzelstukje binnen een groter geheel.

Renske noemt het de kunst te verbinden. Om te zoeken naar aansluiting op al lopende projecten en naar manieren om zoveel als mogelijk de bestaande middelen slimmer en beter in te zetten. Zij vindt het geweldig om bij te mogen dragen aan onderwijskwaliteit. De plek waar kansrijke jongeren zich inspannen om hun dromen en ambities te realiseren. En waar het personeel zich elke dag inzet om de kans dat ze daarin slagen te vergroten. Dat doet wat met de energie. In het gebouw, in het team en onder de studenten.

 

Daan van der Kolk profiel Daan van der Kolk

dvdk@stoutgroep.nl

Renske 2017 profiel Renske Meijers

rme@stoutgroep.nl

susan profiel Susan Lahpor

sla@stoutgroep.nl