menu

Slim gebruik accommodaties!

22 augustus 2017, Deel bericht op:

vastgoed limburg

De gemeente Horst hecht grote waarde aan een vitaal verenigingsleven binnen haar 16 kernen. Door de veroudering van accommodaties en de demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening) is een nieuwe visie nodig op het gebruik van voorzieningen.

Vanuit de Stout Groep werken Maikel de Laet en Susan Lahpor aan de mogelijkheden om de bestaande voorzieningen te transformeren naar moderne, multi-inzetbare accommodaties. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om voetbalverenigingen die fuseren en samen een nieuwe accommodatie krijgen. Of scholen die samengevoegd worden in bestaand historisch vastgoed (kerken, klooster), of meerdere verenigingen die worden ondergebracht in een multifunctionele accommodatie.

Maikel en Susan adviseren de gemeente daarnaast over de ruimtelijk-economische gevolgen van de transformaties voor de totale portefeuille van de gemeente Horst aan de Maas, over de afwegingen tussen verschillende projecten en de fasering daarvan.

Profielfoto MdL Maikel de Laet

mdelaet@stoutgroep.nl