menu

Schakel in duurzaamheid

18 september 2018, Deel bericht op:

duurzaamheid 827x400

Gemmeke Caron werkt namens de Stout Groep als duurzaamheidsambassadeur bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH). Als ambassadeur is zij de verbinding tussen de ODMH en de gemeente Gouda. Zij zorgt dat zij weet wat er speelt bij de gemeente Gouda en waar de ODMH hierin van dienst kan zijn. De werkzaamheden die de gemeente Gouda wil laten uitvoeren zet zij uit binnen de ODMH en zij houdt de uitvoering in hoofdlijnen in de gaten. 

De zes gemeenten van de regio Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland hebben in 2018 een regionale energiestrategie opgesteld samen met de waterschappen, netbeheerders, woningcorporaties, bedrijfsleven, energiecoöperaties en NGO’s. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is trekker van het traject. 

De gemeente Gouda en de ODMH richt zich nu op de transitievisie warmte waarin is opgenomen wanneer welke wijk en met welke oplossing passend zou zijn voor een gasloze gemeente in 2040. De opgave is complex en het is een zoektocht om te bepalen hoe deze opgave gerealiseerd wordt. Uitgangspunt is wel dat partijen dit gezamenlijk doen. Nieuwbouw die vanaf nu wordt gerealiseerd is in de gemeente Gouda gasvrij, hierbij staat de gemeente geen uitzonderingen toe. De gemeente heeft in haar coalitieakkoord opgenomen in 2025 de eerste bestaande woonbuurt gasvrije te hebben. 

Als duurzaamheidsambassadeur denkt Gemmeke op dit moment vanuit ODMH mee over verschillende thema’s maar zeker ook de ambitie naar een gasloze gemeente. Gemmeke denkt mee over proces en inhoud en adviseert daarnaast welke rol ODMH kan innemen in de verdere realisatie van de ambitie.

Gemmeke profielfoto Gemmeke Caron

gcaron@stoutgroep.nl