menu

Samen werken aan een toekomstbestendig centrum

17 mei 2016, Deel bericht op:

profielfoto freek 2016

Het gemeentebestuur van Putten heeft in haar coalitieakkoord de ambitie uitgesproken het centrum van het dorp levendiger en duurzamer te maken. Met dit doel wordt een centrumvisie opgesteld, waarin aandacht is voor de detailhandelsstructuur, de positie van de horeca, verkeersstromen en parkeren én de gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en centrumondernemers om de visie daadwerkelijk te realiseren.

De haalbaarheid van de visie staat of valt immers met het draagvlak in de omgeving en een goed doordacht uitvoeringsprogramma waaraan alle betrokken partijen hun bijdrage leveren. Namens de Stout Groep is Freek Mulder verantwoordelijk voor de afstemming tussen deze partijen: ambtelijke organisatie, gemeentebestuur, adviesbureaus, en de participatie van stakeholders uit het centrum in een begeleidingscommissie. Na afronding van de visie draagt hij tevens zorg voor het doorlopen van het besluitvormingstraject.