menu

Rioolvervanging, kans voor herinrichting!

26 augustus 2016, Deel bericht op:

Zaltbommel Kirsten

In de Zaltbommelse Staatsliedenbuurt krijgen de straten een nieuwe riolering. Door het riool te vernieuwen borgt de gemeente Zaltbommel een goede afvoer van (vuil) water en maakt het tegelijk de riolering klimaatbestendiger door een apart hemelwaterriool aan te leggen. Het vernieuwen van het riool betekent ook het opnieuw bestraten van de wegen. Een mooie kans voor een verbetering van de inrichting op straatniveau. Vanuit de Stout Groep gaf Kirsten Vos leiding aan dit project.

De vervanging van de riolering is door woningcorporatie Woonlinie en de gemeente Zaltbommel aangegrepen om het parkeerprobleem aan te pakken en de straten te vergroenen. Beide partijen hebben extra budget vrijgemaakt om dit mogelijk te maken. Gedurende een intensief participatietraject bleken bewoners van de huurwoningen bereid om een deel van hun voortuin af te staan. Hierdoor is de herinrichting van de straten mogelijk. Er worden meer parkeerplaatsen aangelegd en er worden bomen geplant. Bijkomend voordeel is dat het ongewenste parkeren in de voortuinen niet meer mogelijk is.

Kirsten heeft als projectleider de rioolvervanging en herinrichting vanaf de start tot en met de uitvoering geleid. Hierbij was het van belang om enerzijds de projectscope te bewaken en anderzijds niet bang te zijn om buiten kaders te denken. Het is haar gelukt om, samen met de inzet van alle betrokkenen, een flinke kwaliteitsimpuls aan de Staatsliedenbuurt te geven.