menu

Regionaal samenwerken in het sociaal domein

03 februari 2017, Deel bericht op:

Pennen

Renske Meijers werkt namens de Stout Groep als coördinator regionale samenwerking rondom de lokale sociale wijkteams voor de regio Rijk van Nijmegen. In deze rol is Renske erop gericht om verbindingen in de regio tot stand te brengen en te borgen. Daarnaast probeert zij de gezamenlijke vraag uit een veelheid aan thema's te halen en die van een regionale aanpak te voorzien. Want hoewel gemeenten natuurlijk lokaal zélf de verantwoordelijkheid hebben zorgtaken te organiseren, zijn een uniforme werkwijze en eenduidige samenwerkingsafspraken vaak gewenst.

Vanuit haar rol organiseerde Renske dan ook recent een kennisbijeenkomst. Voor professionals van Veilig Thuis en voor professionals van de sociale wijkteams uit de gemeenten in de regio's Rijk van Nijmegen en Rivierenland

Tijdens de bijeenkomst was er grote betrokkenheid om samen een stap te zetten aan de hand van actuele samenwerkingsvraagstukken. Ondersteunend aan het gesprek speelde trainersgroep ‘Wilde Kastanje’ via theater casuïstiek na vanuit drie perspectieven. Dat van het gezin waarin sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling, het perspectief van Veilig Thuis en van het gemeentelijk sociaal wijkteam. Naast theater zijn professionals met elkaar in gesprek gegaan over actuele samenwerkingsvraagstukken. Zo hebben zij met elkaar het gezamenlijke functioneren aangescherpt en gereflecteerd op de eigen en elkaars rol.