menu

Werken aan regierol op maat

13 april 2017, Deel bericht op:

noelle buiten

De gemeente Lochem werkt samen met uiteenlopende partijen om invulling te kunnen geven aan haar maatschappelijke taken. De wijze waarop bestuurders en accounthouders (regisseurs) invloed kunnen uitoefenen en kunnen sturen in een samenwerking is sterk afhankelijk van het soort samenwerking en het belang dat de gemeente heeft.

De gemeente werkt aan het versterken van de positie van de accounthouders. Als onderdeel van deze versterking werkt de gemeente aan een trainingsprogramma op maat. Samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Stout groep wordt een trainingsprogramma opgesteld. Het doel van de training is de verdere ontwikkeling van de regievoering in de gemeente Lochem met als resultaat:
- Geïnspireerde deelnemers met actuele kennis en praktische inzichten op het vlak van opdrachtgeverschap en regie.
- Een gedeeld begrippenkader rondom opdrachtgeverschap en een collectief scherper beeld van de specifieke opgave voor de gemeente. 

Vanuit de Stout Groep heeft Noëlle Kolkman dit proces ondersteund. Zij was verantwoordelijk voor de coördinatie rond de opdrachten die uit de training kwamen of die tijdens de training moesten worden uitgewerkt. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor het opstellen van een rapportage aan het MT met een advies hoe verder te werken aan een professionele accounthoudersrol of regisseursrol van de gemeente.

Profielfoto NK Noƫlle Kolkman

nkolkman@stoutgroep.nl