menu

Processen op orde bij de reinigingsdienst

07 februari 2017, Deel bericht op:

Milieustraat afval weggooien header 827x400

Per 1 januari 2017 is het basis takenpakket van Cyclus afvalverwerking en reiniging. Nicoline Wiersma helpt Cyclus om de processen op het gebied van een aanbieding richting de klant tot en met uitvoering vorm te geven. Zo wordt er gewerkt aan een goed onderbouwde offerte op basis van eenheidsprijzen, plan van aanpak voor de klant, werkplannen voor de teamleiders en veegplannen voor de uitvoering.

Daarnaast denkt zij mee over investeringen op het gebied van calculatie software, materieel t.b.v. reiniging en social return on investment.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het digitaal implementeren van een planning reiniging, het samenstellen van werkpakketten voor de calculatie en eenheid in de plannen van aanpak.

Er is een werkgroep investering materieel samengesteld om weloverwogen keuzes te maken die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van reiniging. Gedacht kan worden aan welke machine op dit moment het beste resultaat oplevert voor duurzaam onkruidbeheer. Nicoline heeft een overzicht gemaakt van de huidige wijzen van duurzaam onkruidbeheer, de diverse machines die op de markt zijn en desbetreffende leveranciers.

Eind 2016 heeft Nicoline bij Cyclus al enkele voortvarende stappen ondernomen wat tot nu toe geleid heeft dat Cyclus een nieuwe klant, gemeente Bodegraven Reeuwijk, heeft voor reiniging. Het opstellen van een marktconforme offerte samen met een plan van aanpak en beschrijving van de meerwaarde van Cyclus als partner in de openbare ruimte.

Profielfoto NW Nicoline Wiersma

nwiersma@stoutgroep.nl