menu

Leergang Samen Sturen

23 augustus 2018, Deel bericht op:

Bolletjes2

De rol van de overheid verandert en diezelfde overheid zoekt naar een goede manier om hier invulling aan te geven. De overheid probeert vanuit een regierol tot de resultaten te komen waar ook echt om gevraagd wordt in de samenleving. Deze regierol speelt ook een rol op het moment dat taken van gemeente op afstand zijn gezet. De samenwerking in een opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol vraagt aan beide kanten een andere manier van werken.

Vanuit de Stout Groep hebben wij workshops georganiseerd bij de Gelderse omgevingsdiensten. Deze workshops zijn de aanleiding geweest om in samenwerking met de HAN een leergang 'Regie in Ontwikkeling' te organiseren. Deze leergang was gericht op de ontwikkeling en invulling van een nieuwe rol bij omgevingsdiensten en gemeenten als gevolg van het anders organiseren van taken (overbrengen taken naar de omgevingsdiensten). In eerste instantie is de leergang specifiek gericht op de samenwerkingsrelatie gemeente - omgevingsdienst.

Op basis van de ervaring met deze leergang is in samenwerking met de NVRD en de HAN een vergelijkbare leergang opgezet voor reinigingsdiensten. Ook onderzoeken wij op dit moment de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een leergang voor veiligheidsregio’s. Als Stout Groep denken wij mee over de inhoud van de leergangen, kijken wij waar dit toegevoegde waarde kan bieden voor partijen waar wij mee samenwerken en organiseren wij mede de intervisie die gekoppeld is aan de leergangen. Wij verbinden graag onze praktijkervaring aan ontwikkelen en delen van kennis op deze manier.

Nieuwsgierig geworden? Klik dan hier op een filmpje van 1 van de deelnemers of kijk hier voor meer informatie over de leergang.