menu

Regie in ontwikkeling

16 mei 2017, Deel bericht op:

Arthur2 ss 1200x630

Als Stout Groep zien wij dat gemeenten, waterschappen en uitvoeringsorganisaties in ontwikkeling zijn. De rol van de overheid verandert en diezelfde overheid zoekt naar een goede manier om hier invulling aan te geven. De overheid probeert vanuit een regierol tot resultaten te komen waar ook echt om gevraagd wordt in de samenleving. Deze regierol speelt ook een rol op het moment dat taken van gemeente op afstand zijn gezet. De samenwerking in een opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol vraagt aan beide kanten een andere manier van werken.

Vanuit de Stout Groep hebben wij workshops georganiseerd bij de Gelderse omgevingsdiensten. Deze workshop zijn de aanleiding geweest om in samenwerking met de HAN een leergang 'Regie in Ontwikkeling' te organiseren. Deze leergang was gericht op de ontwikkeling en invulling van een nieuwe rol bij omgevingsdiensten en gemeenten als gevolg van het anders organiseren van taken (overbrengen taken naar de omgevingsdiensten). In eerste instantie is de leergang specifiek gericht op de samenwerkingsrelatie gemeente - omgevingsdienst. Op dit moment verzorgen wij samen met de HAN incompany trajecten voor individuele gemeenten. Ook wordt verkend of een vergelijkbare leergang kan worden opgezet voor reinigingsdiensten. Dit verloopt in directe samenspraak met de NVRD. Namens de Stout Groep zijn Arthur Reuvers en Hank Velthuis betrokken bij de ontwikkeling van de leergang.

Profiel AR Arthur Reuvers

ar@stoutgroep.nl

Hank profielfoto 2017 Hank Velthuis

hv@stoutgroep.nl