menu

Ondernemersverkenningen Greenport Aalsmeer

11 januari 2018, Deel bericht op:

Kassen

De afgelopen jaren heeft de Greenport Aalsmeer gewerkt aan visievorming betreft de toekomst van het tuinbouwcluster en de daarmee nauw verweven keten van handelsbedrijven, veredelingsbedrijven, R&D, logistiek, onderwijs en innovatie.

De Greenport Aalsmeer heeft opdracht gegeven om middels ‘ondernemersverkenningen’ te achterhalen wat het toekomstperspectief is van de (glastuinbouw-) ondernemers binnen de Greenport. Stout Groep heeft deze ‘ondernemersverkenningen’ in samenwerking met Jan Driessen Gouvernance & Consultancy uitgevoerd in alle (tuinbouw-) gebieden binnen de Greenport Aalsmeer. Met deze verkenningen hebben wij in kaart gebracht hoe ondernemers naar hun eigen positie kijken in de Greenport-regio. Er is onder andere gericht ingegaan op het huidige en toekomstige areaal, duurzaamheidsaspecten, investeringsmogelijkheden en andere wensen bijvoorbeeld op infrastructureel gebied. Verder hebben wij gevraagd naar een algemeen beeld/visie op de tuinbouw in de Greenport Aalsmeer.

Met het onderzoek dragen wij bij aan een proces waarbij gemeenten en Greenport tot een zorgvuldige afweging komen. De gemeenten staan namelijk voor de uitdaging om bestemmingen van gebieden eventueel aan te passen om tot een duurzaam toekomstperspectief voor tuinbouwondernemers te komen. Daarnaast is dit onderzoek ook bedoeld om ondernemers een beeld te geven van mogelijke bewegingen in het gebied en hen te helpen daarin de voor hen juiste keuze te maken met betrekking tot de eigen onderneming.

In de periode januari – april 2018 wordt er een verdiepingsslag uitgevoerd waarbij meer tuinbouwbedrijven in Greenport Aalsmeer onderzocht zullen worden. 

Klik hier om de infographic Ondernemersverkenningen Greenport Aalsmeer 2017 te bekijken. In deze video wordt de infographic verder toegelicht.

Stefanie profiel Stefanie Cozijn

scozijn@stoutgroep.nl