menu

Ondernemersfonds

23 augustus 2017, Deel bericht op:

Floor Zwijndrecht

Het is in steeds meer gemeenten te vinden, in alle soorten en maten: het ondernemersfonds. Voor ondernemers een mooi instrument om collectief te kunnen investeren in hun bedrijfsomgeving. Tegelijkertijd voor de gemeente een mooi instrument om de organisatiekracht van haar ondernemers te vergroten.

Een ondernemersfonds kent verschillende vormen maar is altijd gestoeld op een verplichte heffing voor alle ondernemers in een bepaald gebied, en het beheer daarvan volgens het principe vóór ondernemers, dóór ondernemers. De gemeente faciliteert middels een opslag op de OZB niet-woningen of een reclamebelasting in de financiële voeding van het fonds, maar de ondernemers hebben zelf in collectief verband de verantwoordelijkheid voor de besteding ervan. Op deze manier komen initiatieven als camerabewaking en parkmanagement op bedrijventerreinen en promotieactiviteiten in winkelgebieden van de grond.

In een drietal gemeenten, te weten Zwijndrecht, Alblasserdam en Zaltbommel, ben ik verantwoordelijk voor de opzet en/of coördinatie van een ondernemersfonds. Hier komen uiteenlopende aspecten bij kijken als draagvlak bij ondernemers, politieke besluitvorming, afspraken met de lokale belastingdienst en uiteindelijk de inrichting en opzet van het fonds zelf. Als projectleider vaak ingeschakeld door de gemeente, maar altijd in nauwe samenwerking met die koplopers binnen het bedrijfsleven die initiatief nemen en meters willen maken. Uiteindelijk maakt de inzet van het lokale bedrijfsleven een ondernemersfonds immers tot een succes.