menu

Omgevingsmanagement aanleg N279

03 mei 2018, Deel bericht op:

n279

Een toekomstbestendige provinciale weg N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar en leefbaar houden van de regio. De provincie Noord-Brabant, de betrokken gemeenten, het waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken daarom aan het vlotter, veiliger en slimmer maken van de N279 Veghel-Asten. Een groot infrastructureel project met provinciaal belang! Om een betere doorstroming te bereiken wordt niet alleen gekozen voor het opheffen van verkeerskundige bottlenecks, zoals gelijkvloerse kruisingen, maar ook naar smart mobility oplossingen, zoals slimme verkeerslichten en beïnvloeding van rijgedrag van de weggebruiker.

Joep Mooren en Babette Aalbers zijn binnen het projectteam N279 Veghel-Asten verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Joep legt hierbij de focus op de strategische kant en Babette geeft invulling aan de operationele kant. Zij fungeren als de spin in het web tussen de provincie Noord-Brabant, de betrokken partners en de omgeving. De belangrijkste taken zijn hierbij draagvlak verkrijgen voor bestuurlijke besluiten en het betrekken van de omgeving bij de ruimtelijke inpassing van het project in de omgeving.  Onder de omgeving wordt verstaan: bewoners, belanghebbenden, het bedrijfsleven en de dorps- en wijkraden.

Joep stuurt verder het omgevingsteam aan dat naast Babette bestaat uit twee grondverwervers, een kavel coördinator en een communicatieadviseur. Joep en Babette voeren veelvuldig gesprekken met bewoners, belanghebbenden en bedrijven waarbij de aanleg van de weg van invloed is op hun persoonlijke situatie. Joep en Babette zijn daarnaast, samen met de communicatieadviseur, verantwoordelijk voor een gedegen communicatiestrategie, het opstellen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen en het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Naast Joep en Babette werkt ook Linda Schravendeel mee in het projectteam. Linda is coördinator voor de afhandeling van zienswijzen die in het kader van de MER en het PIP (provinciale bestemmingsplan) worden ingediend .

Profielfoto BA Babette Aalbers

baalbers@stoutgroep.nl

Linda profielfoto Linda Schravendeel

lschravendeel@stoutgroep.nl