menu

Omgevingsmanagement aanleg N279

15 januari 2019, Deel bericht op:

n279

Een toekomstbestendige provinciale weg N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar en leefbaar houden van de regio. De provincie Noord-Brabant, de betrokken gemeenten, het waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken daarom aan het vlotter, veiliger en slimmer maken van de N279 Veghel-Asten. Een groot infrastructureel project met provinciaal belang! Om een betere doorstroming te bereiken wordt niet alleen gekozen voor het opheffen van verkeerskundige bottlenecks, zoals gelijkvloerse kruisingen, maar ook naar smart mobility oplossingen, zoals slimme verkeerslichten en beïnvloeding van rijgedrag van de weggebruiker.

Joep Mooren is binnen het projectteam N279 Veghel-Asten verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Hij fungeert als de spin in het web tussen de provincie Noord-Brabant, de betrokken partners en de omgeving. De belangrijkste taken zijn hierbij draagvlak verkrijgen voor bestuurlijke besluiten en het betrekken van de omgeving bij de ruimtelijke inpassing van het project in de omgeving.  Onder de omgeving wordt verstaan: bewoners, belanghebbenden, het bedrijfsleven en de dorps- en wijkraden.

Joep stuurt verder het omgevingsteam aan dat bestaat uit twee grondverwervers, een kavelcoördinator en een communicatieadviseur. Joep voert veelvuldig gesprekken met bewoners, belanghebbenden en bedrijven waarbij de aanleg van de weg van invloed is op hun persoonlijke situatie. Joep is daarnaast, samen met de communicatieadviseur, verantwoordelijk voor een gedegen communicatiestrategie, het opstellen van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen en het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Naast Joep heeft ook Linda Schravendeel meegewerkt in het projectteam. Linda heeft de afhandeling van zienswijzen gecoordineerd, die in het kader van de MER en het PIP (provinciale bestemmingsplan) worden ingediend.

Linda profielfoto Linda Schravendeel

lschravendeel@stoutgroep.nl