menu

Omgaan met bodemdaling

03 februari 2017, Deel bericht op:

regen

Kirsten Vos wordt door de gemeente Woerden ingehuurd als projectleider voor meerdere civiele projecten. Eén van deze projecten is de reconstructie van de Slotenbuurt in Zegveld. Zegveld ligt in veenweidegebied en de ondergrond geeft hier een extra uitdaging.

De Slotenbuurt is gebouwd op slappe veengrond en is gevoelig voor bodemdaling. Dit levert de nodige problemen op zoals water op straat, blootliggende funderingen, afknappende leidingen en lokaal grote niveauverschillen tussen de woning en de straat. Het straatniveau in de Slotenbuurt is ten opzichte van de gefundeerde woningen gemiddeld 60cm gezakt en dat terwijl de buurt nog geen 25 jaar oud is!

Het onderhoud van de openbare ruimte kost door de bodemdaling veel geld. De gemeente Woerden zoekt daarom naar slimmere technieken om de gevolgen van bodemdaling voor de toekomst te beperken. Voor de Slotenbuurt wordt door Kirsten onderzocht welke funderingsconstructie voor de openbare ruimte het meest geschikt is: lichtgewicht korrels, piepschuim (EPS) of een betonvloer op palen. Hierbij wordt naast de investeringskosten ook naar de beheer- en onderhoudskosten gekeken. Een grotere investering aan de voorkant kan op de langere termijn lagere beheer- en onderhoudskosten betekenen. 

Binnen het projectmanagement legt Kirsten in dit project de nadruk op risico’s en communicatie. Kirsten houdt het risicodossier actueel en past benodigde beheersmaatregelen toe. Ook worden de risico’s benoemd in de voorstellen aan het college en de gemeenteraad. Goede communicatie met de bewoners is daarnaast van belang, omdat het hun directe woonomgeving betreft en zij flink overlast gaan ervaren tijdens de uitvoering. Een voorbeeld van overlast is een tijdelijke kabel- en leidingenstrook die in de voortuinen wordt gelegd.

Een uitdagende klus voor Kirsten in Woerden waar zij met haar kennis en ervaring, oog voor risico's en haar kracht om te verbinden, goed op haar plek is!