menu

Naar centrale sturing van gemeentelijk vastgoed

23 februari 2017, Deel bericht op:

Pieter vd N staand rechthoek 1200x630

De gemeente Horst aan de Maas wil op weg naar een centrale sturing van het gemeentelijk vastgoed. Vanuit de Stout Groep werkt Pieter van den Nieuwenhuizen als kwartiermaker aan dit proces. De gemeente Horst aan de Maas is een gemeente met veel verschillende dorpskernen en heeft veel panden in haar bezit. In overleg met de inwoners van de dorpen wordt het vastgoed onder de loep genomen. De uitkomsten van dit gesprek met de dorpen leiden tot een toekomstplan voor wat betreft het vastgoed.

Daarnaast is het nodig binnen de eigen organisatie te zorgen voor een goed en efficiënt beheer. Voor dit deel is Pieter verantwoordelijk. Hierbij moeten de risico's die er zijn rondom het vastgoed opgelost worden. Ook is er een wens dat er duidelijke management informatie beschikbaar komt waardoor goed gestuurd kan worden op het vastgoed. Hiervoor wordt een dashboard ontwikkeld en er komen duidelijke kaders en uitgangspunten. Voor de structuur is het idee om een vastgoedteam op te richten dat centraal verantwoordelijk is voor het vastgoed vanuit de rol van de gemeente als eigenaar van het vastgoed.

Naast kwartiermaker om dit van de grond te krijgen geeft Pieter als interim-manager leiding aan het team van het zwembad in een proces van verbouw of nieuwbouw en mogelijke verzelfstandiging.

Pieter vd N Pieter van den Nieuwenhuizen

pvandennieuwenhuizen@stoutgroep.nl