menu

Stout Groep actief in JOGG aanpak

27 juni 2017, Deel bericht op:

Sportende kinderen

Weslie Gerrits werkt, in opdracht van de gemeente Apeldoorn, als regisseur van de landelijke Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak. Weslie geeft vorm aan een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. Dit doet hij door bestuurlijk draagvlak te creëren en op zoek te gaan naar publieke en private samenwerkingspartners. Hierbij maakt hij slimme verbindingen en maakt hij gebruik van de principes van sociale marketing. Sociale marketing is een goed instrument om een gedragsverandering tot stand te brengen bij groepen. Weslie wil in dit project bereiken dat jongeren gezonde keuzes maken.

Ook binnen het regionale samenwerkingsverband De Stedendriehoek is Weslie actief in dit vakgebied. Dit keer in de rol als regionaal JOGG adviseur. In deze rol coördineert Weslie dat aangesloten gemeenten lokaal aan de slag gaan met het vormgeven van een gezonde leefomgeving. Ook is hij verantwoordelijk voor alle regionale taken op het vlak van publiek private samenwerking en sociale marketing.

Als concreet project binnen deze JOGG aanpak organiseert Weslie samen met een wijkraad van de gemeente een informatie avond over Jongeren en Alcohol. Een actueel thema waarbij geïnteresseerden tijdens een interactieve avond geïnformeerd worden over dit onderwerp door de kinderarts Nico van der Lely. Nico van der Lely richtte op verschillende locaties alocholpoli's op en is auteur van de boeken 'De alcoholvrije puber' en 'Onze kinderen en alcohol'. Weslie begeleidt deze avond namens de gemeente.