menu

Interim-management gemeente Lingewaard

28 augustus 2015, Deel bericht op:

Pieter vd N staand rechthoek 1200x630

Verbinden als interim-manager!

De gemeente Lingewaard heeft in het kader van organisatieontwikkeling een team Projectrealisatie verzelfstandigd per februari 2014. Tevens vindt er uitbreiding van het team plaats. De teamleden komen van verschillende teams. Pieter van den Nieuwenhuizen heeft als teamleider de taak om de projectleiders goed te faciliteren en hen in de gelegenheid stellen hun projecten (o.a. woningbouw, bedrijventerreinen, positionering glastuinbouw, renovatie sociaal-culturele centra, doortrekking A 15, Fort Pannerden bestemmen voor educatief en recreatief centrum) succesvol af te laten ronden. Daarnaast vervult Pieter een actieve rol in het management van de organisatie.

Tevens is de organisatie toe aan een kwalitatieve impuls rondom projectmatig werken. Pieter implementeert een nieuwe wijze van werken in de organisatie.
Inmiddels is dit project afgerond.

Pieter vd N Pieter van den Nieuwenhuizen

pvandennieuwenhuizen@stoutgroep.nl