menu

Implementatie organisatieplan

09 september 2016, Deel bericht op:

Venray

Sinds 1 juli 2015 werkt Hank Velthuis mee, als interim-manager, aan het implementeren van een organisatieplan bij de gemeente Venray.

De gemeente Venray is ambitieus in haar kwalitatieve ontwikkeling, wil een faciliterende overheid zijn en neemt verantwoordelijkheid. De gemeente stelt zichzelf niet meer centraal, maar de klant, de burger of het bedrijf staat centraal.

De gemeente Venray wil dit doen door haar ambities uit te spreken, ontwikkelingen als gidsgemeente mede te initiëren en niet weg te lopen voor het oppakken van knelpunten in haar organisatie. Door efficiënt en resultaatgericht te werken op basis van (klant)vragen wil het faciliterend zijn. Dit vraagt ook om een efficiënte en vraaggerichte inrichting van de organisatie. Van het management wordt verwacht dat het resultaatgericht stuurt op basis van opdrachten. Medewerkers dienen klantgericht en taakvolwassen hun taken uit te voeren.

De vertaling van bovenstaande past Hank toe op zijn team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Met het team vertaalt hij de doelstellingen in concrete en haalbare acties waarbij monitoring van het veranderproces een centrale positie inneemt.

Naast interim-manager bij de gemeente Venray is Hank ook (op interim-basis) afdelingsmanager bij de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma van de vijf noordelijke gemeenten: Mook & Middelaar, Bergen, Gennep, Venray en Horst aan de Maas. Daarnaast stuurt hij voor het hele gebied de vergunningverleners met de activiteit milieu aan. Hierbij worden ook de milieu-juristen en specialisten (o.a. bodem, geluid, energie, externe veiligheid) gelinieerd aan milieu meegenomen. Momenteel staat de netwerk RUD voor de uitdaging om zich te transformeren naar een openbaar lichaam. Een boeiende en interessante uitdaging!