menu

Huizen van de Wijk in Venlo

28 juli 2015, Deel bericht op:

Pieter vd N

Organiseren van wijkkracht!

Pieter van den Nieuwenhuizen was als projectleider verantwoordelijk voor de omvorming van de collectieve dagbesteding en Huizen van de wijk in gemeente Venlo. Aanleiding was de ontwikkeling in het Sociaal Domein waarbij de verantwoordelijkheid voor begeleiding in de Awbz bij gemeenten is komen te liggen. 

Huizen van de wijk betreft de samenwerking tussen een gemeenschapshuis, een woonzorgcomplex en bijzondere locaties voor arbeidsgerelateerde dagbesteding. De functie van een Huis van de wijk is ontmoeting, ontplooing, informatie en advies. Bestaande voorzieningen zijn omgevormd tot voorzieningen van, voor en door wijkbewoners. Vervoersbewegingen worden bijvoorbeeld minder doordat op wijkniveau dagbesteding kan plaatsvinden. Er wordt gebruik gemaakt van de kracht uit de wijk zelf.

Pieter vd N Pieter van den Nieuwenhuizen

pvandennieuwenhuizen@stoutgroep.nl