menu

Huisvesting statushouders

16 februari 2017, Deel bericht op:

harriet kinkelenburg

Net als vele gemeenten heeft gemeente Lingewaard een taakstelling voor wat betreft de huisvesting van statushouders. Harriët Eggengoor is kwartiermaker huisvesting statushouders bij deze gemeente.  Deze rol vult Harriët in samen met medewerkers, het college, de corporaties en vluchtelingenwerk. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de eerste plaats bij het zoeken naar geschikte huisvestingsmogelijkheden in de gemeente. De eerste resultaten zijn al bereikt, er zijn huisvestingsmogelijkheden voor statushouders binnen particulier vastgoed gerealiseerd. Harriët heeft het plan voor de kamerbewoning opgesteld in samenwerking met corporaties en vluchtelingenwerk. Daarnaast worden nu stappen gezet om de bouw van semi-permanente woningen mogelijk te maken. 

Naast kwartiermaker huisvesting statushouders is Harriët coördinator statushouders. In deze rol is zij het eerste aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie als het om statushouders gaat. Dit zowel voor vragen en ontwikkelingen vanuit het fysieke als vanuit het sociale domein.

Harriet profielfoto Harriƫt Eggengoor

heggengoor@stoutgroep.nl