menu

Herijking opdrachtgeverschap provincie Zuid-Holland

13 augustus 2015, Deel bericht op:

Provinciehuis rechthoek 1200x630

Vorm geven opdrachtgeverschap!

De Dienst Beheer Infrastructuur van provincie Zuid-Holland heeft ons als Stout Groep gevraagd om te onderzoeken hoe het opdrachtgeverschap voor projecten onderhoud en verbetering effectiever georganiseerd kan worden. Wouter van der Kruijk en Willem van Dalen troffen bij het uitvoeren van deze opdracht een organisatie van betrokken en oplossingsgerichte mensen aan. Dit is een goede basis om mensen mee te nemen in noodzakelijke veranderingen. Het belangrijkste advies aan de provincie is om het opdrachtgeverschap meer langs de lijn van projectmatig werken te organiseren. Dit advies is uitgewerkt in een handzaam rapport met concrete aanbevelingen en maatregelen en een handleiding waarin de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer voor de projecten helder zijn omschreven.

Profielfoto WvD Willem van Dalen

wvd@stoutgroep.nl

Wouter profiel Wouter van der Kruijk

wvdk@stoutgroep.nl