menu

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

07 februari 2019, Deel bericht op:

waardecreatie

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, gebiedsexploitatie, waardecreatie ..… oude wijn in nieuwe zakken? Wat betekent dit en hoe geven wij hier als Stout Groep invulling aan in de praktijk?

De manier waarop gebiedsontwikkeling vorm gegeven wordt, is in beweging. De traditionele vorm van gebiedsontwikkeling komt in Nederland steeds minder voor. Deze vorm van gebiedsontwikkeling is vaak gericht op korte termijn rendement en verbindt overheid en ontwikkelaar noodgedwongen aan elkaar. De basis van de traditionele gebiedsontwikkeling ligt vaak in een aanbod gestuurde markt. Vinex-locaties zijn een typisch voorbeeld van dit type gebiedsontwikkeling. De traditionele vorm van ontwikkeling krijgt vaak als kritiek dat er te weinig oog is voor ruimtelijke kwaliteit en de ontwikkeling onvoldoende toekomstbestendig is. Als antwoord hierop werd er steeds meer gekeken naar hergebruik van bestaande functies en ontstond een beweging naar een meer vraag gestuurde aanpak. Een steeds complexere omgeving vraagt dat gebiedsontwikkeling zich blijft transformeren.

Leegstand, demografische ontwikkelingen, opkomst van de participatiemaatschappij, toenemende behoefte aan duurzame kwaliteit, een meer integrale ontwikkeling van gebiedsontwikkeling waar ook sociale problematiek een plek krijgt, ecologische ontwikkelingen, koppeling van energie, klimaatadaptatie. Allemaal thema’s die ons met elkaar dwingen om anders te kijken en anders te handelen. Daar komt bij dat er meer behoefte is om blijvende betrokkenheid te houden. Processen worden steeds vaker zo ingericht dat initiatiefnemers en investeerders ook de exploitanten zijn. Door deze thema’s bij elkaar te brengen en te koppelen aan de manier van werken wordt er op diverse manieren waarde toegevoegd aan een ontwikkeling.

Het gaat binnen de gebiedsontwikkeling niet langer om het financieel haalbaar maken of de oplevering van een ontwikkeling, maar om het duurzaam, financieel beter en beheersbaar maken van een exploitatie. Er is meer oog voor het belang van de gebruiker in de praktijk. Een voorbeeld is de koppeling van energie, mobiliteit, afval en duurzaamheid bij een gebiedsontwikkeling. Nieuwe financieringsvormen en verdienmodellen zijn nodig. Partijen die een gebied duurzaam ontwikkelen verbinden zich voor langere tijd aan een gebied, waardoor het rendement zich ook over een langere periode uitstrekt. Een vraag die hierbij opspeelt is hoe een ontwikkeling opgeleverd kan worden waarbij iedere bewoner of werknemer profijt heeft van de duurzame en leefbare ontwikkeling? Welk proces is hiervoor nodig? Daarnaast moet bestaand vastgoed niet uit het oog verloren worden. Als een gebouw leeg komt te staan omdat het niet langer geschikt is voor zijn functie, zal er over de toekomst van het gebouw nagedacht moeten worden gebaseerd op de vraag uit de omgeving.

Als Stout Groep hebben wij uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van waardecreatie in combinatie met het verbinden van verschillende werelden, mensen, organisaties en belangen. Onze adviseurs bieden graag een toegevoegde waarde op het gebied van projectmanagement en vastgoedeconomie, maar ook op het gebied van afvalreductie, duurzaamheid en sociaal domein. De integrale blik en brede ervaring die nodig is bij de nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling is een uitdagende rol die wij graag met onze opdrachtgevers invullen. Wij halen ons plezier juist door met onze kennis en ervaring dicht bij de opdrachtgever te staan.

Bent u benieuwd naar onze aanpak en enkele praktijkvoorbeelden over waardecreatie waaraan wij gewerkt hebben, neem dan contact met ons op!

Koen van den Buijs Koen van den Buijs

kvandenbuijs@stoutgroep.nl