menu

De wereld achter de cijfers van de grondexploitaties in Best

06 mei 2019, Deel bericht op:

Koen - Best

Koen van den Buijs werkt namens de Stout Groep als planeconoom bij de gemeente Best. Hij is verantwoordelijk voor de grondexploitaties van een drietal (woningbouw)projecten. Alle financiële informatie van deze projecten verwerkt Koen in de grondexploitatie. Ieder jaar worden de grondexploitaties van de gemeente Best geactualiseerd. Hierbij worden alle kosten en opbrengsten opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig bijgesteld. Koen treedt hierover in overleg met de leden van de projectgroep.

Koen heeft bij de gemeente Best onlangs ook een exploitatieplan geactualiseerd. Op basis van een wettelijke verplichting in de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeente verplicht om kosten te verhalen bij de nog resterende grondeigenaren in een plangebied. Koen heeft hiervoor een zogenaamde exploitatieplanberekening opgesteld welke opgenomen is in het exploitatieplan. Via de exploitatieplanberekening is inzichtelijk welke bijdrage de grondeigenaren aan de gemeente moeten betalen indien zij hun grondeigendom willen ontwikkelen. Het geactualiseerde exploitatieplan is begin dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Bij de gemeente is Koen daarnaast verantwoordelijk voor het voeren van onderhandelingen met derden over grondverkoop, stelt hij risicoanalyses van de grondexploitaties op en hij is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een provinciale subsidie.

Door zijn kennis en ervaring op het gebied van grond- en vastgoedexploitaties is Koen uitstekend in staat om de informatie goed aan anderen over brengen. Hij vindt het een uitdaging om de wereld achter de cijfers van de grondexploitatie voor anderen toegankelijk te maken.

Koen van den Buijs Koen van den Buijs

kvandenbuijs@stoutgroep.nl