menu

De bebouwde omgeving klaar stomen voor het veranderende klimaat

26 oktober 2017, Deel bericht op:

lucht

We kunnen er niet meer omheen: het klimaat verandert. Ons land wordt natter, droger en heter. Waarschijnlijk heb je het zelf ook al gemerkt, extreme hitte op vakantie, korte maar hevige buien of een Hollandse zomer die eigenlijk in mei plaats vond. In andere woorden: extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor.

Nederland is al sinds jaar en dag bezig droge voeten te houden. Nu blijkt dat niet alleen de zee en haar zeespiegelstijging een bedreiging vormen voor ons land. Ook de toename in regenbuien (en de intensiteit hiervan) afgewisseld met perioden van droogte en hitte vormen een serieuze dreiging voor het Nederlandse leefklimaat.

De vraag die steeds vaker wordt gesteld is: hoe zorgen wij, dat onze bebouwde omgeving voorbereid is op dit veranderende klimaat? Het voorbereiden kan middels ‘klimaatadaptatie’. Overlast van de weersextremen wordt voorkomen of ingeperkt met deze klimaatadaptieve maatregelen en zorgen dus voor een prettiger leefklimaat.

Eén van deze gemeenten die al actief bezig is om haar bebouwde omgeving voor te bereiden op deze extremen is de gemeente Nieuwegein. Sinds eind 2014 is de gemeente actief bezig om het onderwerp klimaatadaptatie een plaats te geven in haar besluitvorming. In februari 2017 heeft Lotte Versteeg een onderzoek uitgevoerd voor de gemeente. Lotte heeft vanuit haar opleiding ‘Ruimtelijke Ordening en Planologie’ aan de Hogeschool Utrecht onderzoek gedaan naar hoe het centrum van Nieuwegein zich voor kan bereiden op de veranderingen van het klimaat. Hier hangt een concreet advies (in de vorm van maatregelen) mee samen, inclusief een illustratie van hoe deze klimaatadaptieve maatregelen er in de praktijk uit kunnen zien. Het onderzoek, en daarbij horende presentatie, biedt een mooie basis voor de gemeente om het onderwerp verder op de kaart te zetten en is één van de stappen in het bewustwordingsproces.

Inmiddels werkt Lotte namens ons in de projectgroep klimaatadaptatie van de gemeente Nieuwegein mee aan het schrijven van de gemeentelijke visie over dit onderwerp.

Lotte profiel Lotte Versteeg

lv@stoutgroep.nl