menu

Coördinatie in verkeerstaken

26 februari 2018, Deel bericht op:

kruispunt

Sinds begin 2017 werkt Jan-Willem Strijbosch namens de Stout Groep bij de gemeente Lingewaard als verkeerskundig medewerker. Door de hoeveelheid werk en een te beperkte capaciteit was een hectische en onrustige situatie ontstaan die om een snelle verandering vroeg.

Jan-Willem heeft in korte tijd een overzicht gemaakt van de taken, werkzaamheden en afspraken die er lagen. Daarin heeft hij prioriteiten gesteld, realistische verwachtingen geschapen, zowel binnen de eigen organisatie en het gemeentebestuur als bij externe belanghebbenden. Om te komen tot goede resultaten en het nakomen van de afspraken heeft hij samen met de teammanager in beeld gebracht welke ondersteuning nodig was en dit geregeld. Inmiddels heeft Jan-Willem naast zijn adviserende rol als verkeerskundige en projectleider de coördinerende rol voor alle verkeerskundige werkzaamheden binnen de gehele gemeente. Bij de verkeerskundige taken zijn vier teams binnen de gemeente Lingewaard betrokken.

Mede door de inzet van Jan-Willem is een nieuw Gemeentelijk mobiliteitsplan opgesteld. Daarnaast is een doorstart gemaakt met een aantal interessante projecten, zoals het voor gemotoriseerd verkeer afsluiten van het centrum van Huissen en een reconstructie van een overbelaste kruising op een van de belangrijkste ontsluitingswegen van de gemeente.

Kers op de appelmoes binnen de projecten is de voorbereiding van een verbeterde verbinding tussen gemeente Nijmegen en gemeente Lingewaard. Al jaren een beladen onderwerp, waar de gemeenten samen in optrekken. Mede door de inzet van Jan-Willem lijkt de impasse over deze verbinding te worden doorbroken.

Jan-Willem werkt op dit moment aan een "organisatieplan" om ervoor te zorgen dat de rust die inmiddels is terug gekeerd in de organisatie aanwezig blijft.

Jan-Willem Profiel 2 Jan-Willem Strijbosch

jwstrijbosch@stoutgroep.nl