menu

Contractmanager als spil van een goede samenwerking

08 augustus 2018, Deel bericht op:

Noelle Neerijnen

Avri is een belangrijke partner van gemeenten in de regio voor de uitvoering van verschillende taken op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare ruimte. Het uitvoeren van taken op afstand van de gemeente vraagt goede afspraken en communicatie over de verwachtingen. Zowel voor de Avri als voor de gemeente is het van belang om de rol van de gemeente als opdrachtgever en de rol van Avri als opdrachtnemer goed scherp te hebben.

Noëlle Kolkman is namens de Stout Groep als contractmanager aan de slag bij Avri. Vanuit deze rol als contractmanager is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten Buren en Neerijnen. Noëlle zorgt voor verbinding tussen Avri en de gemeenten. Zij is vooral actief in het verbeteren en verstevigen van de relatie met de gemeenten en het verder optimaliseren van de interne organisatie. Alle werkzaamheden in afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer lopen via de contractmanager. Dit maakt de rol van contractmanager een diverse functie waarbij Noëlle onder meer werkt aan de begroting, voortgangs- en jaarrapportages, aanvullende werkzaamheden en diensten waar de opdrachtgever om vraagt.

Profielfoto NK Noƫlle Kolkman

nkolkman@stoutgroep.nl