menu

Bruggen bouwen in Dordt

01 juni 2018, Deel bericht op:

Brug Dordt

De komende jaren worden in Dordrecht een aantal bruggen vernieuwd of zelfs nieuw aangelegd. Een uitgelezen mogelijkheid om de vaardigheden van Peter de Vet op in te zetten. Peter mag zich daarmee met recht ‘bruggenbouwer’ in Dordt noemen.

Prins Hendrikbrug
De belangrijkste toegangsroute vanaf de N3 naar het centrum van Dordrecht wordt op dit moment volledig gereconstrueerd. Dit traject loopt vanaf de N3 via de Merwedestraat, Oranjelaan naar Oranjepark. Onderdeel van deze reconstructie is het onderzoek naar de vervanging van de Prins Hendrikbrug over het Wantij. Deze brug kan, zo blijkt uit het onderzoek, worden vernieuwd op de bestaande landhoofden en brugpijlers en worden voorzien van 5 rijstroken en twee fietspaden met tweerichtingsmogelijkheid. Een ingrijpende klus met de nodige impact op de bereikbaarheid. Peter de Vet is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het onderzoek en mogelijk ook van de reconstructie van deze vernieuwde brug.

Prins Clausbrug
De gemeente Dordrecht heeft besloten om de ontwikkelingslocatie Stadswerven Noord en de historische binnenstad met elkaar te verbinden door middel van een langzaam verkeersbrug over het Wantij. Stadswerven is een toonaangevende ontwikkeling en vraagt om een toonaangevend icoon om de verbinding te realiseren. De brug gaat een belangrijke functie vervullen in de verbinding tussen het centrum en Stadswerven Noord en het gehele achterliggende woon-werkgebied De Staart.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Dordrecht besloten een projectprijsvraag uit te schrijven om integrale ontwerpteams uit te nodigen hun visie op deze vragen te geven. Peter de Vet treedt als projectmanager vanuit de Stout Groep op om de realisatie te verwezenlijken. Een impressie van de brug is te zien in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=jO6CYpD1M_0 

Engelenburgerbrug
In het meerjarig onderhoudsprogramma, MOP 2017, zijn werkzaamheden aan de Engelenburgerbrug opgenomen in verband met de slechte onderhoudstoestand van de deze brug. Met name het bewegingswerk van de klep is er slecht aan toe en dient te worden verbeterd om de werking te garanderen. De brug verbindt twee belangrijke delen van de binnenstad van Dordrecht en sluit in gesloten toestand de grote jachthaven af van de rivier. De brug is tevens van groot belang voor de beleving van dit historische deel van de stad en heeft een toeristische functie en wordt veelvuldig gefotografeerd. Mooi balanceerwerk tussen techniek en omgeving.