menu

Bezuinigen beheer openbare ruimte

27 november 2015, Deel bericht op:

Willem 1200x630

Bezuinigen in het beheer van de openbare ruimte!

De gemeente Westland heeft net als meerdere gemeenten de opgave om te bezuinigen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente heeft daarom een nieuwe gebiedsgerichte en programmagestuurde werkwijze geïntroduceerd. Programmamanagers zijn aangesteld en hebben de opdracht gekregen om een beheerplan op te stellen voor hun programma. Doel is om te komen van budgetsturing naar programmasturing. Willem van Dalen ondersteunt de programmamanagers bij deze opgave en heeft in dat kader de normkostensystematiek van de gemeente verder ontwikkeld. Uit een vergelijking tussen de normkosten en de begroting bleek echter een fors gat aanwezig te zijn tussen de geraamde kosten en de huidige praktijk. In samenwerking met Bureau Het Loo is in een tweetal werksessies nagedacht over een beheeraanpak passend binnen de krappe financiële kaders. Dit heeft geresulteerd in een lijst met opties aan de hand waarvan een werkgroep van de gemeenteraad een ‘afwegingspel’ kon spelen. Ofwel verder bezuinigen en daarmee meer risico’s introduceren of wensen inpassen en dan ook meer budget beschikbaar stellen. Na de presentatie aan de raadswerkgroep hebben de voorstellen hun weg gevonden naar de beheerplannen voor de verschillende programma’s.

Door de introductie van risicomanagement is bij het gemeentebestuur en de programmamanagers een scherper zicht ontstaan op de (on)mogelijkheden als het gaat om verdergaande bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij de verschillende bezuinigingsvoorstellen en aanvullende wensen is inzicht ontstaan in positieve effecten en negatieve gevolgen. Dat maakt de discussie transparanter voor alle partijen en leidt zodoende tot betere besluitvorming.

Profielfoto WvD Willem van Dalen

wvd@stoutgroep.nl