menu

Beheer van begraafplaatsen

29 maart 2018, Deel bericht op:

Begraafsplaats

Met zorg het beheer van begraafplaatsen op orde!

Als Stout Groep hebben wij veel ervaring in de advisering van gemeenten voor het beheer van begraafplaatsen. Het beheer van begraafplaatsen is een gemeentelijke taak die vraagt om een zorgvuldige aanpak met oog voor de belangen die spelen. Wij hebben hier al bij meerdere gemeenten ervaring mee opgedaan en zijn in staat gemeenten hierin te adviseren met oog voor al deze belangen en met oog voor een efficiënt beheer van de begraafplaatsen.

Marjan neemt u deze film mee in haar functie als coordinator uitvoering begraafplaatsen.

Voorbeelden van projecten die wij voor gemeenten uitvoeren of hebben uitgevoerd zijn:

Begraafplaatsen gemeente Giessenlanden
Marjan Dat is voor de gemeente Giessenlanden aan de slag gegaan om de begraafplaatsen op orde te krijgen. Er is achterstallig onderhoud aan paden, er staan gebouwen die weinig gebruikt worden en hierdoor minder goed onderhouden zijn. Daarnaast is er sprake van een hoge grondwaterstand en zijn grafvelden onlogisch ingedeeld (er ontbreken paden). Marjan en Rogier werken aan een verbetering van de begraafplaatsen op deze punten, zodat de begraafplaatsen toekomstbestendig zijn en eenvoudig te beheren.

Ruiming begraafplaats in gemeente Lingewaard
In de kern Gendt van de gemeente Lingewaard is er sprake van ruimtegebrek op de bestaande begraafplaats. Van veel graven waren de rechten verlopen maar alle graven nog wel aanwezig. Marjan Dat heeft de gemeente hierin geadviseerd. Zij heeft een ruimbeleid opgesteld om een oplossing te bieden voor het ruimtegebrek. Dit beleid gaat uit van het ruimen van een deel van de bestaande begraafplaats. Marjan begeleidt dit proces in afstemming met inwoners en college en raad. Door hier uitvoering aan te geven, blijft de wens van inwoners om in hun eigen kern begraven te worden, mogelijk. Marjan is in staat om het beleid op te stellen, het proces te begeleiden en kan daarnaast de praktische werkvoorbereiding en uitvoering in de praktijk begeleiden.

Een vergelijkbaar project: Advisering begraafplaatsenbeheer Hof van Twente

Doorlichting beleid begraafplaatsen Zaltbommel
Bij de gemeente Zaltbommel is Marjan Dat aangetrokken om het beleid van 12 algemene begraafplaatsen door te lichten. Als gevolg hiervan is bij vier begraafplaatsen gekozen voor ruiming in plaats van uitbreiding. Daarnaast heeft zij het beheer van de begraafplaatsen toekomstbestendig gemaakt. Ook heeft Marjan geadviseerd de keuzemogelijkheden voor bijzetten, urnen of verstrooiingen op de begraafplaats te verruimen. De opbouw van de tarieven is vereenvoudigd en transparant gemaakt. Als gevolg van het totaal aan beleidsmaatregelen is er een 100% kostendekkendheid gerealiseerd. Het juridisch kader van de verordening en de uitvoeringsbesluiten is ook aangepast aan het nieuwe beleid. Ook hier wordt het proces zorgvuldig doorlopen waarbij alle belangen op een goede manier betrokken worden.

Projectleider begraafplaatsen Moerdijk
De realisatie van een noodzakelijke nieuwe begraafplaats stuit op financiële problemen. Marjan Dat stelt de exploitatie op en voert besparingen door zodat realisatie van de begraafplaats toch door kan gaan. Marjan zorgt er in overleg met partijen voor dat de uiteindelijke inrichting aansluit bij de wens van de raad dat de begraafplaats een hoogwaardige kwaliteit uit straalt. Er wordt gezocht naar een externe partner voor het realiseren van een aula of kleinschalig crematorium. Hierbij kan het een optie zijn dat deze partner het beheer van de begraafplaats over neemt. Complicerende factoren hierbij zijn een verminderde belangstelling voor het begraven maar ook het feit dat de twee reeds bestaande begraafplaatsen niet kostendekkend worden geëxploiteerd.

Profielfoto MvR Martijn van Randwijk

mvanrandwijk@stoutgroep.nl