menu

Beheer gemeentelijk vastgoed

05 augustus 2015, Deel bericht op:

vastgoed

Beheer gemeentelijk vastgoed onder de loep!

In veel gemeenten is het beheer van de gemeentelijke accommodaties een taak die als gevolg van bezuinigingen niet makkelijk uitvoerbaar is. Vaak zijn eigendoms- en beheerkosten hoog opgelopen en is er een breed aanbod van dergelijke gemeente accommodaties. Ook in gemeente Moerdijk was dit het geval.

Martijn van Randwijk en Wouter van der Kruijk hebben een volledig inzicht gegeven in de omvang van de vastgoedportefeuille van de gemeente Moerdijk. Alle samenhangende kosten voor eigendom, onderhoud en beheer zijn in beeld gebracht. Deze informatie geeft de gemeente nuttige informatie om te besluiten welke onderdelen zij in stand willen houden en wat de bijbehorende kosten hierbij zijn. Gemeente Moerdijk heeft besluiten genomen die gericht waren op structurele bezuinigingen en verbeteringen in het beheer van het gemeentelijk vastgoed. De Stout Groep heeft vervolgens invoering gegeven aan deze besluiten. Dit houdt in dat gebouwen verkocht zijn, huren en gebruikskosten meer marktconform zijn gemaakt en daarnaast ruimte te geven voor commerciële exploitatie mogelijkheden en burgerinitiatieven.

Profielfoto MvR Martijn van Randwijk

mvanrandwijk@stoutgroep.nl

Wouter profiel Wouter van der Kruijk

wvanderkruijk@stoutgroep.nl