menu

Begeleiden overdracht beheer openbare ruimte

05 augustus 2016, Deel bericht op:

Noelle buren

De gemeente Buren heeft ervoor gekozen om de uitvoering van de IBOR-taken over te dragen aan Avri. De gemeente Buren heeft er ook voor gekozen om een regievoerende organisatie te zijn en dit betekent in de samenwerking met Avri dat daarvoor bij de gemeente Buren een regisseur cq. contractmanager aangesteld is. Er is afgesproken dat de samenwerking op basis van partnerschap zal plaatsvinden.

Noëlle Kolkman begeleidt de regisseur IBOR van Buren en samen geven ze invulling en vorm aan de regisseursrol en bijbehorende taken, rollen en verantwoordelijkheden. Tevens geeft Noëlle daarmee invulling aan de samenwerking met Avri. De regisseur IBOR vormt de verbinding tussen de gemeente Buren en Avri en is opdrachtgever voor opdrachten, vragen en adviezen afkomstig van politiek, burgers en collega's van Buren over het openbaar gebied. Naast het bewaken van kwaliteit, voortgang en financiën is Noëlle ook verantwoordelijk voor het opstellen en aanpassen van de proces en product afspraken met Avri, vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst.

Profielfoto NK Noƫlle Kolkman

nk@stoutgroep.nl