menu

Als junior aan de slag bij de BAR-organisatie

23 februari 2017, Deel bericht op:

luchtfoto iris

Iris Vermaning werkt als junior bij de BAR organisatie aan verschillende opdrachten en projecten. Een goede manier om snel wegwijs te raken in een gemeentelijke omgeving. Daarnaast kan zij op deze manier voor meerdere projectleiders ondersteuning bieden. De rode draad in haar projecten is ontwikkeling van woningbouw of bedrijventerrein en ondersteuning in verkoop of uitgifte van grond.

Iris heeft als projectondersteuner meegewerkt aan een onderzoek naar geschikte locaties voor sociale woningbouw in Albrandswaard. Bij dit project heeft zij onder meer bewonersavonden georganiseerd voor de hele buurt en dialooggroep avonden voor een selecte groep bewoners. Ook heeft zij de communicatie met de bewoners verzorgd. Daarnaast ondersteunt zij in de verkoop van een monumentale boerderij. Iris brengt in beeld welke stappen gezet moeten worden en welke keuzes gemaakt moeten worden. Ook bereidt zij de verkoop voor, regelt zij de nodige onderzoeken en denkt zij mee over de verkoopvoorwaarden. Een derde project waar Iris aan mee helpt is de verkoop van particuliere kavels voor woningbouw op het terrein van een voormalige kwekerij. Zij begeleidt geïnteresseerde kopers en helpt met het opstellen van optie en koop contracten. Tot slot ondersteunt zij in een de uitgifte van het bedrijventerrein Cornelisland Ridderkerk.