menu

Advisering buitendiensten

15 januari 2019, Deel bericht op:

Buitendienst

Een toekomstbestendige buitendienst?

Als Stout Groep hebben wij vele jaren ervaring met advisering aan verschillende gemeenten over de toekomst van de buitendienst. Altijd kijken wij samen met de opdrachtgever naar een oplossing op maat. Het doel hierbij is een toekomstbestendige buitendienst te houden waarbij de openbare ruimte goed wordt onderhouden met tevredenheid van de klant.

Enkele voorbeelden:
Voor gemeente Nederweert heeft de Stout Groep een quick scan uitgevoerd. Hierbij hebben we gekeken naar kansen om de buitendienst efficiënter te laten werken. Daarnaast is gekeken naar mogelijkheden voor samenwerking in de regio of met het bedrijfsleven. Vervolgens hebben wij de kansen en aanbevelingen geïmplementeerd in de gemeente.

In de gemeente Buren heeft de Stout Groep de uitplaatsing van de buitendienst naar de Avri (uitvoeringsdienst regio Rivierenland) geëvalueerd. Hierbij is gekeken naar het proces van de uitplaatsing en de invulling van het opdrachtgeverschap. Er is een algemene procesbeschrijving opgesteld als handvat voor mogelijke toekomstige uitplaatsing van taken binnen de gemeente. Doelstelling hierbij was het realiseren van een servicegerichte buitendienst organisatie. Gelijktijdig zijn een nieuwe gemeentewerf gebouwd en de bestaande twee werven afgestoten.

Stout Groep heeft voor de gemeente West Maas en Waal onderzocht of er mogelijkheden zijn uitvoerende taken in het beheer en onderhoud, uit te besteden. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat dit dan wel voordelen op moet leveren voor Kwaliteit, Kosten en Kwetsbaarheid.

Bij de gemeente Horst aan de Maas heeft Stout Groep leiding gegeven aan de buitendienstmedewerkers van IBOR. Gezorgd voor een afstemming tussen binnen- en buitendienst. Daarnaast hebben wij voorstellen gedaan voor het aanpassen van de organisatie zodat een betere afstemming mogelijk is. Ook heeft Stout Groep een digitaal meldingensysteem ingevoerd waardoor efficienter kan worden gewerkt en beter ingespeeld kan worden op meldingen van klanten. Tot slot hebben wij een systeem opgezet voor preventief onderhoud voor  de drukriolering.

De buitendiensten van de gemeente Naarden en Bussum werken intensief samen. Om dit nog verder te versterken is gezamenlijk een visie voor het integraal beheer van de openbare ruimte ontwikkeld. Naast deze visie is ook gewerkt aan een concreet plan om het nieuwe beleid uit te kunnen voeren. Als Stout Groep zijn wij als adviseur deelnemer geweest van het intergemeentelijke projectteam.

 

victor profiel Victor Denteneer

vdenteneer@stoutgroep.nl