menu

Aan de slag met herinrichting van de gemeente Oosterhout

06 juli 2017, Deel bericht op:

De Baron Oosterhout

Mark Brouwers werkt als projectmanager bij de gemeente Oosterhout. Hierbij werkt hij aan drie projecten.

Binnen Oosterhout heeft de fabriek Magnetic Products Oosterhout (MPO) lange tijd haar bedrijfsactiviteiten uitgevoerd op de locatie gelegen tussen de Bredaseweg, Molenstraat en het Wilhelminakanaal. Het complex heeft zijn functie volledig verloren en staat sinds 1 mei 2012 volledig leeg. Op het voormalige MPO-terrein wordt een plan met 227 woningen in verschillende prijscategorieën gerealiseerd. De ontwikkelingslocatie heeft de naam ‘Wilhelminahaven’ gekregen.

Daarnaast staat op de locatie van de het bouwplan “De Baron” nog een voormalig politiebureau. Met de realisatie van het plan zal de bestaande bebouwing gesloopt worden, wordt de bodem gesaneerd en zullen er 33 nieuwe woningen gebouwd worden.

Tot slot werkt Mark als projectmanager aan de ontwikkeling van de locatie Keiweg-Ridderstraat. Een belangrijke ontwikkeling aan de rand van het centrum van Oosterhout, waarbij de invulling van de locatie invulling moet geven aan de ambitie om op deze locatie een poort naar het centrum te realiseren