menu

Opzetten accountmanagement en actualiseren contracten

06 april 2017, Deel bericht op:

victor rmn

RMN is behoorlijk in ontwikkeling. Zo wordt er overgegaan van een regiomanager-structuur naar meer centraal gestuurd accountmanagement. Dit is nieuw binnen RMN en brengt nogal wat met zich mee. Victor is in zijn rol als accountmanager de centrale contactpersoon voor de 6 RMN-gemeenten en de schakel tussen gemeenten en RMN, maar ook binnen RMN. Het verbinden van mensen en oplossen van vraagstukken op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt verder vormgegeven. Een goede relatie tussen partijen op alle niveaus is cruciaal voor het slagen van de samenwerking in GR-verband.

Daarnaast is Victor als projectleider verantwoordelijk voor de actualisatie van alle dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Daarin worden de (nieuwe) afspraken tussen partijen geborgd. Onze collega Bregje Appels helpt Victor met het opstellen van de DVO's met haar ervaring als contractbeheerder.

victor profiel Victor Denteneer

vdenteneer@stoutgroep.nl