menu

Achter de schermen bij het boerenprotest

Door: Baukje Coppens. Deel bericht op:

boerenprotest

 

Woensdagochtend, rijen met tractoren op weg naar Den Haag met als tussenstop: Bilthoven. Dagenlang hebben collega’s van gemeente De Bilt zich voorbereid op een demonstratie, nadat de RIVM directeur de boeren ‘op de koffie’ had uitgenodigd. Dit is gedaan via een planmatige aanpak, doorwerken in het weekend en met goede afstemming met de vertegenwoordigers van de boeren. En goede sturing: “zo gaan we het doen”. De organisatie is vanaf maandag voor drie volle dagen opgeschaald naar die van een gemeentelijke crisis. Zo’n 40 medewerkers (van de ongeveer 200 bij gemeente De Bilt) worden ingezet. Collega’s van buurgemeenten komen helpen. De rest zorgt ervoor dat de ‘gewone’ dienstverlening doordraait; zeker zo belangrijk.

Op woensdag mag Baukje, als interim-manager en lid van het directieteam in gemeente De Bilt, vanaf 7:00 uur als loco-secretaris en adviseur van de burgemeester, ambtelijk leiding geven aan een crisisorganisatie die op rolletjes loopt. De goede voorbereiding, de saamhorigheid, de inzet en rolvastheid van mensen en het hoofd koel houden, maken dat haar werk op de dag zelf zo goed verloopt.

De gemeente De Bilt ontvangt 2400 tractoren en 7000 boeren, dit met de inzet van meer dan 200 mensen (gemeente, Politie en Defensie). De crisisorganisatie van de gemeente is op alle scenario’s voorbereid. Door continu in verbinding te blijven met de boeren en het RIVM, is van ongeregeldheden geen sprake. Tegen de middag vertrekt de karavaan naar Den Haag. Het Openbaar ministerie en Politie zijn onder de indruk van de proactieve houding van de gemeente. Reden om ontzettend trots te zijn op de gemeentelijke organisatie en de rol die Baukje als interim-manager hierin heeft mogen invullen.

Stout Groep staat voor passie in het openbaar bestuur. De uitdagingen waar je voor ingezet wordt doen er toe. Op sommige dagen is dat wat zichtbaarder dan andere. Het is mooi om vanuit de Stout Groep ook in dit soort crisissituaties een actieve bijdrage te leveren.