menu

Toekomstbestendig beheer van begraafplaatsen

Door: Martijn van Randwijk. Deel bericht op:

Foto begraafplaatsblog ss 1200x630

Veel kleine en middelgrote gemeenten gaan de uitdaging aan om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van algemene begraafplaatsen.

Het product en areaal zijn bij deze gemeenten over het algemeen te kleinschalig om permanent één eindverantwoordelijke ambtenaar aan te wijzen. Verantwoordelijken zijn dan vaak verspreid over verschillende taakvelden binnen de gemeentelijk organisatie zoals het KCC (voert de administratie), de buitendienst (voert een deel van de onderhoudstaken uit), Financiën (stuurt op een kostendekkende exploitatie) en Beheer (draagt zorg voor het actueel houden van de regelgeving).

Door deze versnippering van werkzaamheden ontstaat er behoefte aan een toekomstbestendige en integraal afgestemde totaalvisie op het beheer van begraafplaatsen. Hierbij komt dat er regelmatig bijkomende historische en locatiespecifieke aandachtspunten zijn. Vaak komen deze aandachtspunten naar voren tijdens een intergemeentelijke samenwerking of fusie. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat een aantal dorpskernen over een (kleine) begraafplaats beschikt waar nog maar beperkt gebruik van wordt gemaakt of het bestaan van onduidelijke historische grafrechten en de bijkomende onduidelijkheid of er graven geruimd zouden kunnen / moeten worden.

De Stout Groep begeleidt diverse gemeenten intensief in een effectief en efficiënt beheer van begraafplaatsen. Zo worden bijvoorbeeld in de gemeente Lingewaard twee oude begraafplaatsen gesloten en wordt het onderhoud van de resterende begraafplaatsen overgedragen aan stichtingen. Ook zijn in deze gemeente de eeuwigdurende grafrechten omgezet in grafrechten voor de gebruikelijke termijn van 20 jaar. Daarnaast worden grootschalig graven geruimd (meer beschikbare capaciteit) en zijn, met terugwerkende kracht, verlopen grafrechten weer verlengd (zorgt voor meer baten). Tevens worden de beheeren onderhoudskosten zoveel mogelijk terug gebracht, mede door  een verbeterde inrichting van de resterende begraafplaatsen. Ten slotte begeleidt de Stout Groep Lingewaard in het actualiseren van de beheerverordening, de uitvoeringsbesluiten en de legesverordening.

Kortom, een meer integrale aanpak maakt het beheer van begraafplaatsen toekomstbestendig!