menu

Stout Groep regelt vluchtelingenopvang

Deel bericht op:

School Amersfoort 400x400

De opvang van vluchtelingen is een maatschappelijke en complexe opgave. De Stout Groep heeft vanuit enkele recente ervaringen de kennis verbreed en is daardoor in staat om op korte termijn actief mee te denken met gemeenten over de aanpak van actuele vragen rondom asielzoekersopvang.

Enkele voorbeelden:
In Amersfoort heeft de Stout Groep de projectleiding geleverd voor het inrichten en beheren van een crisis opvanglocatie voor ca. 100 vluchtelingen. De voormalige Anne Annemaschool is in drie dagen geschikt gemaakt om deze vluchtelingen op te vangen. De verlengde crisisopvang in de Anne Annemaschool zal enkele weken in gebruik blijven.

Aanvullend wordt in Amersfoort ruimte gezocht voor de noodopvang van ca. 1000 vluchtelingen en de uitbreiding van de capaciteit van AZC-plaatsen met ca. 1000. De Stout Groep levert de projectleiding voor de realisatie van de extra opvangcapaciteit in Amersfoort met ca. 2000 plaatsen. 

In Apeldoorn heeft de Stout Groep opgetreden in een team dat verantwoordelijk was voor de initiatieffase voor locatieonderzoek voor asielzoekersopvang. Hierbij hebben wij vooral geparticipeerd in gesprekken met omwonenden en de politiek. Ruim 500 reacties zijn hierbij verwerkt. 

De Stout Groep heeft enkele plannen van aanpak opgesteld t.b.v. het toetsen van de haalbaarheid van een locatie als asielzoekersopvang. Onder andere technische uitvoerbaarheid, omgevingseffecten, communicatie en politieke besluitvorming maken onderdeel uit van deze plannen.