menu

Stout Groep op het NVRD jaarcongres 2017

Door: Martine Stouten. Deel bericht op:

NVRD 2017

Op 17 en 18 mei jl. vond het jaarcongres van de NVRD plaats rond het thema Grenzeloos Samenwerken.

Als vaste sponsor van het congres waren wij dit jaar te vinden in onze stand met onze inmiddels vertrouwde Stout koffie. Dit jaar in samenwerking met de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN). Tijdens het congres gingen wij met de bezoekers in gesprek over een leergang voor regisseurs en accounthouders voor en van afval- en reinigingsdiensten. Deze leergang wordt momenteel onder de vlag van de NVRD in samenwerking met de HAN en de Stout Groep en diverse andere betrokken partners ontwikkeld. De leergang is bedoeld voor medewerkers die opereren als regisseur/accountmanager vanuit de gemeentelijke organisatie en/of de uitvoerende afval- en reinigingsdiensten.

Tijdens het congres hebben wij gevraagd welke eigenschappen de ideale regisseur en accounthouder zou moeten hebben. Veel van de bezoekers noemden eigenschappen als verbinden, (vak)kennis en (politieke) sensitiviteit. Deze input kunnen we gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de leergang! Voor de zomer zal bekend zijn hoe de leergang eruit komt te zien. De start van de eerste leergang is voorzien in het najaar. Heeft u interesse in deze leergang, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Jeroen Hoftijzer van de HAN (jeroen.hoftijzer@han.nl). Ook Arthur Reuvers of Victor Denteneer vanuit ons bureau kunnen u hierover meer vertellen.  

Vanuit vele aanwezigen op de congresdag is een initiatief ontstaan om een programma van de ISWA financieel te ondersteunen. Dit programma zorgt er o.a. voor dat kinderen die op een vuilnisbelt werken naar school kunnen en zo weer een toekomst krijgen. De Stout Groep werkt hier ook aan mee. Als u hier meer over wilt weten, klik dan op deze link voor het persbericht.