menu

Spelen met vastgoed

Door: Bart van der Vegte. Deel bericht op:

Vastgoedspel 1200x630

Vastgoed is een actueel thema op de gemeentelijke agenda’s. Sla de collegeprogramma’s er op open en je ziet dat in ca. 7 van de 10 gemeenten het college ambities heeft in relatie tot vastgoed.

Deze ambities kunnen sterk uiteenlopen. Soms gaat het om het orde brengen van de vastgoedportefeuille, de andere keer over het voorzieningenbeleid dat het college van een gemeente wil nastreven en in sommige gevallen om het opzetten dan wel op afstand zetten van een aparte vastgoed-eenheid. Kortom, het pallet is divers, maar zeer actueel.

Als Stout Groep worden wij regelmatig gevraagd om mee te denken in dit thema. In die vragen zien wij deze zelfde diversiteit terugkomen. Daarbij is het altijd een hele zoektocht naar de exacte vraag van de opdrachtgever en de essentie daarvan. Om daar opdrachtgevers mee te helpen hebben wij als Stout Groep het Vastgoedspel ontwikkeld en inmiddels bij diverse opdrachtgevers ‘gespeeld’. Een spel met als doel bij de gemeente en haar medewerkers bewustwording te creëren over de breedte en complexiteit van dit thema. En, een tweede belangrijk doel: een gezamenlijke ambitie te laten formuleren.

Complexiteit
Exploitatie, contracten, technisch beheer. Maar ook voorzieningenbeleid, maatschappelijke ambities, decentralisaties. Allemaal thema’s die langs komen als je het over vastgoed hebt. Het is maar net met welke persoon je binnen het gemeentehuis spreekt of het vastgoedthema een meer technisch/beheersmatige insteek kent, of juist een meer strategisch/beleidsmatige insteek. En dat is juist een van de elementen waar ons vastgoedspel bij wil helpen: benader het vastgoed thema op een integrale wijze. Wij kiezen er bij onze aanpak voor om, nog voordat er een opdrachtformulering is, met de sleutelfiguren uit de organisatie samen het Vastgoedspel te spelen en zo gezamenlijk zicht te krijgen op een integrale aanpak. In de sessies die wij organiseren gaan wij een aantal aspecten langs waar we met de aanwezigen de diepte in duiken: Organisatie (wie gaat erover?), Informatie (waar hebben we het over?), Financieel (hoe zit het met het geld?), Kwaliteit (wat is de staat van onderhoud en welk beleid voert de gemeente rond het maatschappelijk vastgoed?).

In de sessies is alles erop gericht om het verhaal rond vastgoed met elkaar te delen. Ontmoeting tussen betrokkenen en het specifiek met elkaar stilstaan bij dit ene thema levert vaak veel erkenning op voor de breedte en complexiteit van de problematiek. Met deze erkenning als basis kunnen wij samen met de opdrachtgever een vervolgstap zetten, namelijk het bepalen van een gezamenlijke ambitie rond het thema ‘vastgoed’.

Ambitie
Wanneer er een gedeeld beeld is van de complexiteit en breedte van het vastgoedthema, is het een stuk eenvoudiger een ambitie te formuleren waar men als gemeente naartoe wil. Dit heeft alles met het managen van verwachtingen te maken. In veel gevallen zien wij dat er al een insteek is gekozen en pas later de betrokkenen meegenomen worden. Er is dan nog geen gedeeld beeld van de bedoeling van het hele traject. Van de ambitie die nagestreefd wordt. Daarom houden wij met het vastgoedspel niet op bij de bewustwording, maar schakelen wij door naar het gezamenlijk formuleren van een ambitie. De bestaande situatie kennen we wel, maar welke situatie streven we na? Daarbij zien wij dat een gezamenlijk ambitie veelal in twee sporen terechtkomt. Spoor 1: het op orde brengen van de beheersmatige kant (technisch, financieel, contracten, onderhoudsprogramma’s). Spoor 2: het bepalen van accommodatiebeleid (afstoten of behouden, ontwikkelen maatschappelijk vastgoed, strategisch keuzes rond het basisvoorzieningenniveau in wijken of dorpen, etc.).

Spelenderwijs
Met ons vastgoedspel zijn wij in staat om opdrachtgevers op een eenvoudige, creatieve en energieke manier te helpen de kluwen te ontwarren die ‘gemeentelijk vastgoed’ heet. De helpt om te zien hoe de touwtjes in elkaar vervlochten zijn en wie aan welk touwtje kan trekken. Dit alles met als tweeledig doel de opdrachtgever te helpen de vastgoedportefeuille op orde te krijgen en een ambitie na te streven die daadwerkelijk met zich meebrengt dat gemeentelijk vastgoed maatschappelijke meerwaarde oplevert.