menu

Project langste brug Groningen succesvol afgerond

Deel bericht op:

fotosontbrug 1200x630

De bouw van de nieuwe Sontbrug over het Winschoterdiep in de gemeente Groningen nadert zijn voltooiing. De Sontbrug vormt straks een snelle verbinding tussen Meerstad en het centrum van Groningen. Meerstad is een nieuwe woonwijk in ontwikkeling aan de oostelijke rand van de gemeente Groningen met veel watergebonden recreatiemogelijkheden.

Langste brug Groningen
De Sontbrug wordt met zijn lengte van 425m de langste brug van de gemeente Groningen en zelfs van de provincie. Het beweegbare gedeelte biedt een doorvaartbreedte van 18m waardoor de brug geschikt is voor schepen klasse Va. Belangrijk voor de doorvaart van o.a. het binnenvaartcontainervervoer vanaf de Rotterdamse haven naar de achterlandverbindingen. De slank vormgegeven brug heeft twee rijstroken voor het autoverkeer, een busstrook richting de stad en aan de noordkant een fietspad voor twee richtingen en een voetpad.

Nieuwe manier van werken
Het project, met een bouwsom van 24 miljoen euro, is middels een E&C, UAV-gc contract in de markt gezet. Door de gemeente is een Contract Beheers Team ingezet, met gebruikmaking van het IPM model en Systeemgerichte Contract Beheersing, om risico gestuurd het werk te begeleiden. Als projectmanager is het voor mij een schitterende opdracht om leiding te mogen geven aan het gemeentelijke Contract Beheers Team. Voor de gemeente is dit een nieuwe manier van werken, veel verantwoordelijkheid wordt bij de aannemer gelaten. Vanaf de start is er sterk ingezet op samenwerking met de aannemer, dit in tegenstelling tot zoveel andere “vechtcontracten”zoals landelijk bekend bij grotere projecten en ook binnen Groningen een feit is geweest.

Beide partijen hebben de samenwerking en gedragsregels afgesproken in de project start up en halverwege het project geëvalueerd in de project follow up, waarna deze werkwijze verder is doorgevoerd. Door te sturen op samenwerking ontstaat wederzijds begrip. Uiteraard heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid maar basis is het respectvol elkaar benaderen, oplossingen zoeken en je houden aan de afgesproken gedragsregels. Ik ben van mening dat het hierdoor ontstane “wij”gevoel een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het succes van de bouw. Naar aanleiding van het risicodossier wordt bepaald of er al of niet op systeem-, proces- of productniveau getoetst moet worden door het Contract Beheers Team.

Ruim klaar voor de opleveringsdatum!
Het gemeentelijke IPM team heeft zich gedurende dit project ontwikkeld tot een betrokken team dat de verschillende rollen zeer taakvolwassen invult. Zowel in “Tijd”als in “Geld”loopt het project bijzonder voorspoedig. De werkzaamheden worden de komende maand afgerond en 19 augustus 2015 vinden de opleveringsfestiviteiten plaats. Ruim voor de in het contract gestelde opleveringsdatum!

Afgelopen juni zijn in één weekend op een unieke manier de beide vallen, de beweegbare delen, geplaatst. Deze bijzonder vormgegeven vallen zijn op een ponton aangevoerd en vanaf het ponton met speciale voertuigen (Mammoet) gedraaid en “ingereden”in de steunpunten. Hier is geen kraan aan te pas gekomen! Een knap stukje werk en logistiek van aannemer BAM met zijn partners Rusthoven en Mammoet.

Op 19 augustus 2015 is de brug feestelijk geopend!
Martin vertelt u in dit filmpje zelf over zijn trots: de Sontbrug!