menu

Mark stelt zich voor...

Door: Mark van Haren. Deel bericht op:

Mark van Haren begraafplaats

Mark stelt zich voor...

Vertel iets over jezelf
Mijn naam is Mark van Haren, ik ben 44 jaar, getrouwd, vader van twee kinderen en wonend in het Brabantse Rosmalen. Buiten werktijd houd ik me graag bezig met mijn gezin, vrienden, reizen, lezen, schrijven en muziek. Ik ben gek op (bord)spellen, absurdisme, tekenen, vliegeren en (cultuur)geschiedenis; ik weet het een en ander van architectuur en grafsymboliek. In mijn vrije tijd bekleed ik de rol van voorzitter voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van ATO-Scholenkring, 's-Hertogenbosch. Dat is een club vertegenwoordigers van 18 scholen en kindcentra bestaande uit ouders en leerkrachten die met vaste regelmaat overlegt met het College van Bestuur. Ik heb een sterke affiniteit met het verbeteren van het openbaar bestuur en de openbare ruimte in breedste zin en beleef plezier aan het begeleiden van organisatieverbeteringen en cultuurveranderingsprocessen. Bijzondere interesse heb ik voor de relatie tussen leiderschap, organisatiecultuur, beleidsformulering, regelgeving en de functionele beleidsuitvoering.  

Met welke opdracht ga je aan de slag?  
Sinds 1 december 2017 ben ik in dienst van Stout Groep als projectleider/adviseur. Recentelijk ben ik dan ook namens Stout Groep als adviseur Openbare Ruimte bij gemeente Woerden begonnen waar ik de verbindende schakel ben tussen de afdeling Realisatie & Beheer en de circa 15 projectteams en projectleiders. Andere projecten die ik in de loop van volgend jaar ga doen hebben weer betrekking op mijn specialisme Begraafplaatsen. Ik ga dan in de rol van projectleider/adviseur aan de slag voor vier of vijf andere opdrachtgevers en richt me dan geheel op de problematiek die zich op het gebied van de lijkbezorging voordoet. Hierbij is te denken aan beleidsformulering, administratie, gemeentelijke processen in beheer en communicatie, maar ook regelgeving en andere juridische kwesties.  

Welke achtergrond en ervaring heb je? 
De afgelopen 17 jaar werkte ik aan vele projecten in de openbare ruimte, met onderwerpen variërend van drinkwaterwinning tot het aanleggen van sportvelden, maar meestal met een specialisatie voor lijkbezorging, begraafplaatsen en crematoria. Ik heb veel ervaring opgedaan met leiden van (exploitatie)onderzoek, het toetsen, analyseren en formuleren van beleid en regelgeving, het schrijven en presenteren van onderzoeksresultaten en het adviseren van opdrachtgevers en bestuurders. 

Ik ben ooit afgestudeerd als docent Tuin & Landschap aan de Stoas Agrarische Pedagogische Hogeschool, maar recentelijk heb ik in deeltijd mijn master Bestuurskunde gehaald aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.