menu

Burgerkracht in het wijkteam: uit beeld of nooit in beeld geweest?

Deel bericht op:

Burgerkracht

In een recent onderzoek las ik dat de burgerkracht in de wijkteams uit beeld begint te raken. Ook werd beschreven dat maar in 5% van alle wijkteams inwoners onderdeel zijn van dit team. De onderzoeker was verbaasd over deze uitkomsten. Zij gaf aan dat gemeenten in de ontwikkelfase een jaar eerder juist ambitie hadden uitgesproken om inwoners actief te betrekken en onderdeel te laten zijn van de wijkteams.

Ik werd getriggerd door deze conclusies en vroeg mij af of burgerkracht überhaupt ooit ín beeld is geweest. Want wat zou dan de rol van de inwoners in het wijkteam moeten zijn?

Ik sprak met een aantal coördinatoren van verschillende wijkteams. Telkens hadden wij het over de rol van het wijkteam en de manier waarop het wijkteam is opgebouwd. Ik begreep uit de informatie dat de meeste wijkteams zijn opgebouwd uit Wmo en Jeugd consulenten, professionals vanuit de gecontracteerde partners en medewerkers vanuit maatschappelijk werk en/of MEE. Afhankelijk van de behoefte van een bepaalde wijk hoorde ik wat verschil in samenstelling. Maar in geen enkel geval hoorde ik over de inzet van inwoners in het wijkteam.

Doorpratend kwam ik erachter dat het helemaal niet raar is dat de teams zijn opgebouwd zoals nu het geval is. De wijkteams richten zich op die 2% van de lokale bevolking waar meer aan de hand is dan een enkelvoudig probleem. Zij nemen vooral de mensen met een meervoudige hulpvraag ofwel de multi-problem gezinnen onder de hoede. En deze vaak toch wel zware casuïstiek kan je niet bij een vrijwilliger of gemiddelde inwoner neerleggen. Want deze persoon wordt dan (mede) verantwoordelijk voor iets of iemand, terwijl hij daar niet voor heeft doorgeleerd.

Dit bedacht hebbende, vind ik het daarom ook niet meer dan logisch dat er geen inwoners in de wijkteams zitten. De conclusie dat burgerkracht uit beeld is geraakt, vind ik dan echter wel minder logisch, want in mijn beleving is de burgerkracht helemaal nog nooit in beeld geweest, omdat de rol van de inwoner nou eenmaal niet past bij de rol van het wijkteam.

Nu dit uit de wereld is komt natuurlijk de volgende vraag. Is er dan geen plek voor de krachtige burger? Het antwoord is simpel. Natuurlijk wel! Alleen niet in het wijkteam, zoals dat nu is neergezet.

Dus hoe dan wel en hoe zorgt u er nu voor dat u die krachtige burger dan wel ‘in beeld’ krijgt? Hoe mobiliseert of stimuleert u de gemiddelde inwoner om mee te denken, initiatieven te nemen en actief onderdeel te zijn van uw gemeente? En vooral, hoe draagt deze inzet bij aan de leefbaarheid, veiligheid en het welzijn van de wijk?

1. Geef vertrouwen aan de krachtige, zelfsturende burger.

2. Positioneer hem op een zichtbare positie vóór het wijkteam.

3. Geef de krachtige burger de kans om als zelfstandige onderneming te werken.

4. Laat de onderneming met voorstellen tot verbetering van de wijk komen.

5. Hevel budget over aan de burgeronderneming en laat deze initiatieven aanjagen en faciliteren.

6. Heb lef! Laat los!

7. Ondersteun waar nodig (op verzoek van de onderneming) en evalueer.

Hebt u andere ervaringen of tips? Ik leer graag van u.