menu

Duurzaam verbinden

Deel bericht op:

Ermelo

In gesprek met de jeugd als aanzet voor het programma duurzaamheid!

De gemeente Ermelo heeft duurzaamheid als speerpunt in het gemeentelijk beleid. De gemeente zet ook in op het vergroten van de bewustwording hierover. Siebe Visser werkt vanuit de Stout Groep aan het realiseren van het programma duurzaamheid. In het kader van de landelijke Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2016, heeft Siebe een duurzaamheidsochtend georganiseerd voor ca. 200 kinderen van basisscholen in Ermelo. 

Burgemeester André Baars sprak de kinderen in de theaterzaal naast het gemeentehuis toe over hoe belangrijk onze aarde is voor hun toekomst: “Wij hebben veel verprutst en zijn te oud om het te herstellen. Wij hebben jullie nodig om de aarde voor de toekomst leefbaar te houden.” Met veel aandacht bekeken de scholieren daarna een voorstelling van theatergroep Poespas over inzameling van plastic en recycling daarvan tot nieuwe producten. Vervolgens lichtte de wethouder de inzamelingsactie van PET-flessen toe, die op dit moment in de gemeente wordt gehouden. Sportverslaggever Hans van Zetten, net als vele andere bekende Nederlanders, leest daarna een passend verhaal voor uit het boek De Wereld van Plastic over hergebruik van plastic. Na zijn verhaal ging hij daarover in gesprek met de kinderen.

Dit project is in het klein een voorbeeld van hoe Siebe de verbinder wil zijn tussen partijen en personen binnen én buiten de gemeentelijke organisatie, en tussen de verschillende thema's binnen het programma duurzaamheid. Zo is Siebe bezig met het opzetten van een partnership met het onderwijs rondom verduurzaming van schoolgebouwen, gedragsverandering en educatie over duurzaamheid, waarvoor deze activiteit als symbolische start fungeert. Daarbij ontstond er direct een kans om een ander project uit het programma, de inzamelingsactie van PET-flessen, onder de aandacht te brengen en te promoten. Dit verbinden van initiatieven en projecten zorgt ervoor dat de versnelling die nodig is om de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Ermelo (energieneutraal in 2030) op gang komt.