menu

Beleidsadvies Huishoudelijke Ondersteuning

Deel bericht op:

Cleaning 5

Recent is een uitspraak geweest van de centrale raad voor beroep (CRvB) rondom de verplichtingen van gemeenten ten aanzien van het bieden van huishoudelijke ondersteuning (HO) op grond van de Wmo 2015. Naar aanleiding van deze uitspraken zijn verschillende gemeenten naar het eigen beleid gaan kijken om te zien of dit beleid voldoet aan de uitspraken.

Voor een aantal gemeenten heeft de Stout Groep onderzoek uitgevoerd en geadviseerd rondom verschillende vraagstukken op basis van de uitspraken van de CRvB.

  • Voldoet ons beleid?
  • Wat moeten wij wijzigen aan ons beleid?
  • Kunnen wij ons beleid veranderen?
  • Voldoet ons werkproces aan de maatstaven van de Wmo 2016 en de uitspraken van de CRvB?
  • Wat moeten wij aanpassen aan ons werkproces?
  • Hoe kunnen we komen tot een goede samenwerking met onze thuishulpaanbieders?
  • Hoe kunnen wij een goed onderzoek aan de keukentafel uitvoeren?

Tijdens de trajecten zijn verschillende ervaringen en ideeën opgedaan en concrete, handzame voorstellen tot stand gekomen. De ervaringen willen we graag met u delen, en helpen uw specifieke vraag in kaart te brengen. Mocht u hier interesse in hebben, neem dan contact met ons op telefoonnummer 0344-645050.